دوره تخصصی Pre-type

هواپیمایی مجازی ایرتور با افتخار برگزار می کند

 

دوره تخصصی “آمادگی تایپ” برای اولین بار توسط اساتید مجرب .

این دوره به منظور آمادگی خلبانان جهت شرکت در دوره تایپ بوده و سرفصل دروس به شرح ذیل می باشد :

1- Limits

2- Systems

– Instruments / Nav / Comm

– ECAM

– ECAM procedures

– Auto Flight systems

– FMA – Flight mode annunciator

– Powerplant

– APU

– FMS

3- Pseudo waypoints

4- Initializing the FMGS

5- Take off

6- V1 cuts

7- Approaches

8- ILS approaches

9- LDA approaches

10- PRM approaches

11- Non-ILS approaches

12- RNAV approaches types

13- RNAV approaches procedures

14- Non-ILS managed

15- Non ILS , Non managed

16- VOR/NDB approaches

17- Engine out approaches

18- Visual approaches

19- Go around

20- How soft is soft?

21- Landing

21- Windshear

22- EGPWS

23- TCAS RA maneuver

24- Low energy warning

25- A to Z – Abbreviations & Acronyms

26- FM stuff

– Taxiing

– Max holding speed and leg timing

– Destination weather

– Standard Take off minimums

– Lower than standard take off minimums

– Authorized instrument approaches

 

شرایط ثبت نام :

1- عضویت در ایرتور مجازی

2- حضور در کلاس ها باید مداوم باشد و متقاضی در تمام جلسات آموزش حضور مستدام داشته باشد در غیراینصورت پس از دو غیبت از کلاس حذف خواهد شد

بازه زمانی ثبت نام : 11بهمن ماه 1397 لغایت 21 بهمن ماه 1397

محل برگزاری دوره : سرور دیسکورد ایرتور مجازی

حد نصاب برگزاری کلاس آموزشی : حداقل 5 نفر

متقاضیان پس از گذراندن دوره مذکور ، گواهینامه معتبر ایرتور مجازی را دریافت خواهند کرد

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

شماره کروی خود را وارد کنید

 

 

مطالب مشابه