تور نوروز 99

به اطلاع خلبانان عزیز ایرتور مجازی میرساند تور نوروزی 99 ایرتور مجازی با هدف انجام پروازهای متنوع داخلی و خارجی ایجاد گردیده است

اطلاعات تور داخلی به شرح زیر میباشد :

مسیر شماره 1: مهرآباد – مشهد
مسیر شماره 2: مشهد – زاهدان
مسیر شماره 3: زاهدان – آبادان
مسیرشماره 4 : آبادان – تبریز
مسیر شماره 5: تبریز – اصفهان
مسیر شماره 6: اصفهان – اهواز
مسیر شمراه 7: اهواز – کیش
مسیر شماره 8: کیش – رشت
مسیر شماره 9: رشت – بندرعباس
مسیر شماره 10 : بندرعباس – مهرآباد

و اطلاعات تور خارجی به شرح زیر است :

مسیر شماره 1 : امام – استانبول
مسیر شماره 2 : استانبول – تبریز
مسیر شماره 3: تبریز – دوبی
مسیر شماره 4 : دوبی – مشهد
مسیر شماره 5 : مشهد – نجف
مسیر شماره 6: نجف – اصفهان
مسیر شماره 7: اصفهان – قطر
مسیر شماره 8: قطر – اهواز
مسیر شماره 9: اهواز – مسقط
مسیر شماره 10: مسقط – آبادان
مسیر شماره 11: آبادان – مدینه
مسیر شماره 12: مدینه – بندرعباس
مسیر شماره 13: بندرعباس – ایروان
مسیر شماره 14: ایروان – امام

خلبانان گرامی برای انجام هر یک از پرواز های تور میتوانند پرواز مورد نظر خود را مستقیما از داخل کلاینت رزرو و یا آنرا به شکل چارتری انجام دهند

و نیز در نظر داشته باشید خلبان موظف به اعلام پرواز انجام شده از طریق اینجا میباشد تا پرواز تور برای ایشان در سایت ثبت گردد

 

نقشه زیر مسیرهای پروازی تور نوروزی 99 میباشد

مسیر های قرمز رنگ مربوط به تور داخلی و مسیر های آبی رنگ مربوط به تور خارجی میباشد

 

مطالب مشابه