تغییر رجیستر هواپیمای A300-600

مطابق با واقعیت هواپیمای ایرباس 600-300 با رجیستر EP-MNN به رجیستر EP-MDN تغییر یافت

مطالب مشابه