ثبت هواپیمایی مجازی ایرتور در شبکه جهانی وتسیم

هواپیمایی مجازی ایرتور با افتخار موفق به کسب مجوز های لازم از سوی شبکه جهانی وتسیم گردید و از این پس عضو رسمی این شبکه محسوب خواهد شد
منتظر برنامه های ویژه ایرتور مجازی با همکاری وتسیم باشید

به ما بپیوندید
روابط عمومی ایرتور مجازی

مطالب مشابه