VAirtour Standard Operation Procedure

SOP هواپیمایی مجازی ایرتور منتشر شد
این فایل اولین نسخه منتشر شده میباشد و در آینده تکمیل خواهد شد
خلبانان هواپیمایی ایرتور مجازی ملزم به رعایت قوانین و مقررات ذکر شده در این فایل می باشند

 

لیست موضوعات ارائه شده در این فایل :

 • عمومی
 • تعریف
 • علائم فرودگاهی
 • آماده سازی پرواز شامل موارد زیر :
  • محدودیت های عمومی پرواز
  • آب و هوا
  • سوخت
  • برنامه پرواز (Flight plan)
  • عملیات سطوح پروازی
  • دستور العمل های پروازی و ایمنی
  • چک لیست
  • سند4444
  • دستورالعمل های مراقبت پرواز
 • دستور العمل های زمینی
  • نوتم
  • نور و روشنایی
  • محدودیت های خدمات زمینی
  • چارت
  • FMS
  • برنامه پرواز (Flight plan)
  • VNAV
  • وزن
  • Transponder
  • تیک آف

 

و …

مطالب مشابه