Monthly Archives: ژانویه 2021

سال طوفانی 2020 رسماً با آتش بازی درخشان در آسمان به استقبال 2021 جدید با امید به سال جدید خوب و آرام پایان یافت. امسال به دلیل همه گیری ، کشورهای جهان نیز به شکلی متفاوت و بدون ازدحام جمعیت از سال جدید 2021 استقبال می کنند ، حتی در بسیاری از کشورها مردم فقط در خانه آتش بازی آنلاین تماشا می کنند. آتش بازی در استرالیا درخشان ظاهر می شود استرالیا امسال دیگر افراد پر جنب و جوش را در منطقه آتش سوزی نزدیک خانه اپرای سیدنی در حال تماشای آتش بازی نخواهد دید. به دلیل همه گیری ، مناطق نزدیک بندر مسدود شده ، پارک های معروف نیز بسته شدند. مقامات محلی به مردم اجازه می دهند فقط از چند منطقه کاملاً کنترل شده بازدید کنند. عکس رویترز آتش بازی درخشان در روسیه بیشتر رویدادهای عمومی در روسیه لغو شده اند. ولادی وستوک یکی از اولین شهرهای روسیه…

Read more

521/521