مقاصد نوروزی

‌‌‌‌‌‌‌‌
مطابق با واقعیت، با انتقال ایرباس پهن‌پیکر ۶۰۰-۳۰۰ ایرتور به فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) ، پروازهای بین‌المللی و نوروزی ما از این فرودگاه به دو مقصد ازمیر و اسپارتا در کشور ترکیه آغاز شد
پرواز شماره 9706 از مبدا فرودگاه امام خمینی به مقصد ازمیر
پرواز شماره 9700 از مبدا فرودگاه امام خمینی به مقصد اسپارتا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نوروزی متفاوت با ایرتور مجازی
‌‌‌

‌‌
هواپیمایی مجازی ایرتور
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌ Telegram.me/iatva
‌‌‌‌
📲 instagram.com/iranairtourva
‌‌
‌‌

مطالب مشابه