مقاصد جدید پروازی

به اطلاع میرساند مطابق با واقعیت، مسیر های جدید پرواز به ایرتور مجازی نیز اضافه شد.
– پرواز شماره 929 از مبدا تبریز به مقصد شیراز
– پرواز شماره 928 از مبدا شیراز به مقصد تبریز
– پرواز شماره 8050 از مبدا تبریز به مقصد بندرعباس
– پرواز شماره 8051 از مبدا بندرعباس به مقصد تبریز

مطالب مشابه